RODO – klauzula informacyjna

 

Poniżej znajdziecie Państwo klauzule informacyjne odnośnie przetwarzania Waszych danych osobowych przez Fundację Tumult jako użytkowników strony www i profilu Facebook Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE.
Natomiast, gdybyście Państwo chcieli zapoznać się z treścią poszczególnych klauzul i zgód szczegółowych, stosowanych przez Fundację Tumult we wskazanych procesach przetwarzania danych, oto ich lista wraz z odnośnikami do docelowych klauzul i zgód.

 

KLAUZULE I ZGODY SZCZEGÓŁOWE

 

1) jeśli jesteś nowym subskrybentem/-tką newslettera – czytaj/pobierz klauzulę inf. tutaj

2) jeśli jesteś subskrybentem/-tką newslettera, którego dane osobowe Fundacja Tumult posiada już w swojej bazie danych (ewentualnie jest to nowa zgoda na przesyłanie newsletterów, jeśli przed wejściem w życie RODO nie udzieliłeś/-łaś tej zgody) – czytaj/pobierz klauzulę inf. tutaj

3) jeśli jesteś nowym uczestnikiem/-czką Festiwalu EnergaCAMERIMAGE lub osobą, z którą Fundacja Tumult kontaktuje się w celach statutowych, w tym przez stronę www Festiwalu i Fundacji – czytaj/pobierz klauzulę inf. tutaj

4) jeśli jesteś uczestnikiem/-czką organizowanego przez Fundację Tumult konkursu lub osobą, z którą Fundacja Tumult kontaktuje się w celach statutowych (w przypadku osób, których dane osobowe Fundacja Tumult ma już w swojej bazie) – czytaj/pobierz klauzulę inf. tutaj

5) jeśli wypełniasz formularz zakupu karty wstępu na Festiwal EnergaCAMERIMAGE – czytaj/pobierz klauzulę inf. tutaj

6) jeżeli wyrażasz zgodę by Twoje dane zostały zapisane w bazie marketingowej Fundacji Tumult (dane pozyskiwane od osób, których dane dotyczą) – czytaj/pobierz klauzulę inf. i zgodę tutaj

7) jeżeli Twój wizerunek jest przetwarzany w ramach stosowanego przez Fundację Tumult monitoringu wizyjnego – czytaj/pobierz klauzulę inf. tutaj

8) jeśli jesteś kandydatem/-tką na wolontariusza – czytaj/pobierz klauzulę inf. tutaj

9) jeśli chcesz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku jako wolontariusza (dla osób, których danych osobowych nie ma jeszcze w bazie danych Fundacji Tumult) – czytaj/pobierz klauzulę inf. i zgodę tutaj

10) jeśli jesteś naszym wolontariuszem/-szką (dla osób, których dane osobowe są już w bazie danych Fundacji Tumult) – czytaj/pobierz klauzulę inf. tutaj

11) jeśli jesteś pracownikiem/-czką Fundacji Tumult (obecnie zatrudnionym) – czytaj/pobierz klauzulę inf. tutaj

12) jeśli jesteś byłym pracownikiem/-czką Fundacji Tumult – czytaj/pobierz klauzulę inf. tutaj

13) jeśli jesteś kandydatem/-tką do pracy w Fundacji Tumult – czytaj/pobierz klauzulę inf. i zgodę tutaj

14) jeśli chcesz wyrazić zgodę na publikację w mediach Twojego wizerunku jako pracownik/-czka Fundacji Tumult (na www lub w materiałach promocyjnych) – czytaj/pobierz klauzulę inf. i zgodę tutaj

15) jeśli zawierasz z Fundacją Tumult umowę zlecenie, „umowę z samozatrudnionym”, umowę o dzieło lub jesteś kontrahentem (osobą z bazy CEIDG) – dla osób, których danych osobowych Fundacja Tumult jeszcze nie posiada – czytaj/pobierz klauzulę inf. tutaj

16) jeśli zawierasz z Fundacją Tumult umowę zlecenie, „umowę z samozatrudnionym”, umowę o dzieło lub jesteś kontrahentem (osobą z bazy CEIDG) – dla osób, z którymi Fundacja Tumult współpracuje i w związku z realizowaną umową posiada dane tej osoby – czytaj/pobierz klauzulę inf. tutaj

17) jeśli zawarłeś/-łaś z Fundacją Tumult umowę zlecenie, „umowę z samozatrudnionym”, umowę o dzieło lub jesteś kontrahentem (osobą z bazy CEIDG) – dla osób, z którymi Fundacja współpracowała i w związku ze zrealizowaną umową nadal posiada dane tej osoby (umowa została zrealizowana przed 25 maja 2018 r.) – czytaj/pobierz klauzulę inf. tutaj

18) jeśli jesteś Wykonawcą/-czynią będącą osobą fizyczną składającym oferty w postępowaniu PZP i „zapytań ofertowych” – gdy Fundacja Tumult ogłasza postępowanie na stronie internetowej lub na platformie zakupowej w związku z otrzymanym dofinansowaniem – czytaj/pobierz klauzulę inf. tutaj

19) jeśli jesteś Wykonawcą/-czynią będącym osobą fizyczną, który wziął udział w postępowaniu i/lub złożył ofertę, a samo postępowanie PZP i „zapytania ofertowego” zostało wszczęte, ale jeszcze nie zakończone przed 25 maja 2018 r. w związku z otrzymanym dofinansowaniem – czytaj/pobierz klauzulę inf. tutaj

20) jeśli jesteś osobą, z którą Fundacja Tumult zawarła umowę przed 25 maja 2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania PZP i „zapytań ofertowych” w związku z otrzymanym dofinansowaniem – czytaj/pobierz klauzulę inf. tutaj

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH
ZE STRONY WWW FESTIWALU EnergaCAMERIMAGE

 

Przetwarzając Państwa dane działamy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwanego dalej RODO, jak również przepisami prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm), zwanym dalej RODO, informujemy, iż zgodnie z art. 13 lub 14 RODO:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja TUMULT z siedzibą w Toruniu przy ul. Rynek Nowomiejski 28, tel.(+48) 56 621 00 19, [email protected]

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w siedzibie Administratora lub pod adresem e-mail: [email protected],

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. realizacji niezbędnych do wykonania zadań Administratora związanych z celem statutowym polegającym na inicjowaniu, prowadzeniu i wspieraniu działań w zakresie kultury, sztuki oraz nauk humanistycznych a w szczególności organizowaniu festiwali, wydarzeń kulturalnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,”
 • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celach analitycznych aby optymalizować usługi/działania związane z celem statutowym Administratora w szczególności udzielania wsparcia i optymalizacji komunikacji gości/uczestników festiwalowych, wymiany informacji, w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • prowadzenia działań statystycznych, analitycznych, dowodowych i archiwizacyjnych, by cały czas poprawiać jakość świadczonych usług przez fundację, a także jakość i funkcjonalność działania i przekazywania (udostępniania) informacji znajdujących się na stronie internetowej Administratora, jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej, czy innych informacji o organizowanych wydarzeniach kulturalnych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • udzielenia odpowiedzi i nawiązania współpracy na Pani/Pana żądanie/prośbę/wniosek czy po prostu kontakt w określonej sprawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • a także w celu prowadzenia określonych kont Administratora na różnych portalach i serwisach społecznościowych jak np. Facebook, Instagram, czy Twitter jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z prowadzeniem kont i działalności informacyjnej na portalach i serwisach społecznościowych poniżej.

4) Każdy użytkownik odwiedzający stronę internetową https://camerimage.pl/ oraz korzystający z dostępnych na niej usług i funkcjonalności powierza nam swoje dane osobowe. W związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej informujemy, że przetwarzamy dane, które zostaną przez użytkowników pozostawione w ramach poruszania się po serwisie, jak np. adres IP, nazwa Państwa operatora dostawcy Internetu, język, strefa czasowa, prędkość połączenia, historię, częstotliwość i długość odwiedzin naszego serwisu oraz dane pozostawione w tzw. plikach cookies.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji zadań statutowych Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych tj. Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE a także takie podmioty jak firmy logistyczne, hotele, firmy audytowe i konsultingowe, biuro rachunkowe, banki, firmy świadczące usługi IT i cloud, agencje reklamowe, firmy współpracujące z Administratorem w zakresie promocji, marketingu (np. rozgłośnie radiowe, TV, lokalna lub branżowa prasa) lub też firmy projektujące, modyfikujące lub serwisujące stronę internetową Administratora.

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora związanych z celem statutowym polegającym na inicjowaniu, prowadzeniu i wspieraniu działań w zakresie kultury, sztuki oraz nauk humanistycznych np. organizowania festiwali, wydarzeń kulturalnych a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z uczestnictwem Pani/Pana w działaniach lub wydarzeniach organizowanych przez Administratora,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu jej odwołania,
 • realizacji zleconych zamówień lub zawartych z Nami umów współpracy – jeśli podjęliśmy z Państwem taką współpracę.

Natomiast Państwa dane osobowe pozostawione w tzw. plikach cookies będą przetwarzane na Państwa urządzeniu do momentu usunięcia ich przez Państwo za pomocą używanej przeglądarki internetowej.

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych – posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, działającego w Polsce przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa na niezgodny z przepisami prawa sposób i formę przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmówienie podania mogło skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w organizowanych przez Administratora wydarzenia kulturalnych lub niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych a także otrzymania odpowiedzi od Administratora na Państwa pytanie/wniosek/skargę.

10) W powyższych celach, uprzejmie informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy), chyba że Państwo wyrażą taką zgodę (np. w przypadku, jeśli Pani/Pan pochodzicie lub też zamieszkujecie Państwo nienależące do EOG).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH
Z PROFILU FACEBOOK FESTIWALU EnergaCAMERIMAGE

 

Jeśli klikną Państwo ikonkę „F” – Facebook’a (link) znajdującą się na Naszej stronie internetowej, zostaną Państwo automatycznie przekierowani na platformę mediów społecznościowych firmy Facebook, prowadzoną przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Z informacjami znajdującymi się na Naszym fanpage Facebook’a możecie Państwo się zapoznać w każdym miejscu i czasie, używając odpowiednich aplikacji lub też przeglądarek internetowych. Jednakże, aby w pełni zapoznać się z informacjami, nowinkami, czy ogłoszeniami tam zamieszczanymi, zachęcamy Państwa do logowania się poprzez swoje prywatne lub służbowe konto. Przed zalogowaniem się lub założeniem konta na Facebooku zalecamy zapoznanie się z m.in. Zasadami dotyczącymi danych (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation), Regulaminem użytkowania (https://www.facebook.com/legal/terms/update) oraz Standardami społeczności (https://www.facebook.com/communitystandards/) przygotowanymi przez Facebook’a.

Jako Administrator Państwa danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem fanpage (konta) Fundacji Tumult oraz marki Festiwalu EnergaCAMERIMAGE na Facebook’u.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub też, o ile wyrażą Państwo taką wolę, w celu wzięcia udziału w ogłaszanych przez Nas konkursach. Państwa dane osobowe na Facebooku przetwarzamy w celu informowania Państwa o Naszej aktywności, promowania różnych wydarzeń i Naszej marki – EnergaCAMERIMAGE (Festiwal EnergaCAMERIMAGE), a także budowania i utrzymania społeczności z Nami związanej, w tym nawiązania z Państwem kontaktu i udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, przekazywania informacji o ważnych wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych, czy choćby gospodarczych, w których Administrator bierze udział lub też zachęca Państwa do wzięcia w nich udziału. W celach promocyjnych i marketingowych, informowania Państwa w jak najbardziej dostępny i dogodny sposób o nowych ofertach i ważnych informacjach związanych z Festiwalem EnergaCAMERIMAGE lub innych, przygotowanych specjalnie dla wszystkich zainteresowanych i miłośników świata kinematografii. A także w celu przybliżenia Państwu czym się zajmujemy oraz jakie realizujemy projekty, w tym projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Poprzez ogłaszanie różnych postów (informacji o wydarzeniach), chcielibyśmy również Państwu przybliżyć i przekazać informację o ciekawych projektach i ofertach innych podmiotów z Nami współpracujących, jak np. Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE z siedzibą w Toruniu (ECFC), czy też innych instytucji edukacyjnych lub kulturalnych. Państwa dane przetwarzane będą również w celu przeprowadzania konkursów, turniejów lub rejestracji na dane wydarzenie, o ile oczywiście wyrażą Państwo taką wolę.
Konkursy lub też rejestracje na dane wydarzenie lub szkolenie odbywać się będą na podstawie i zgodnie z zamieszczonym każdorazowo regulaminem danego wydarzenia. Pozostawione Państwa komentarze, informacje o „polubieniu” lub „nie polubieniu” Naszego konta, posta, czy choćby zdjęcia, a także częstotliwość odwiedzin Naszego fanpage i polecenia ich Państwa znajomym, będą dla Nas również bardzo cenne, w szczególności w celu prowadzenia działań statystycznych, analitycznych, dowodowych i archiwizacyjnych, by cały czas poprawiać jakość świadczonych usług przez fundację, a także jakość i funkcjonalność działania i przekazywania (udostępniania) informacji znajdujących się na koncie Facebook’a EnergaCAMERIMAGE (Festiwalu EnergaCAMERIMAGE oraz Fundacji Tumult w Toruniu).

W ramach prowadzenia przez nas fanpage EnergaCAMERIMAGE, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli dokonaliście np. subskrypcji, polubienia lub pozostawienia jakiegoś komentarza pod postem lub zdjęciem na fanpage. Mogą to być takie dane osobowe jak np. imię i nazwisko/login/pseudonim, udostępniony przez Państwa wizerunek – zdjęcie profilowe, informacje dostępne w Państwa profilu publicznym oraz opublikowany nr telefonu, czy adres e-mail, pozostawiony komentarz i możliwie pozostawione przez Państwa w komentarzu dodatkowe dane osobowe, informacje o polubieniu lub też nie, naszego fanpage, posta lub np. zdjęcia. A także dane pozostawione w opcji skontaktuj się z Nami, obserwuj, udostępnij lub też wyślij wiadomość. Oprócz tych danych dot. np. Państwa preferencji (polubień), przetwarzamy historię Państwa działań na naszym koncie (np. datę i godzinę wykonanych konkretnych czynności).

Przypominamy i uprzejmie prosimy o niepozostawianie i ujawnianie w komentarzach danych osobowych nadmiarowych, tj. niezwiązanych bezpośrednio z Państwa opinią lub też niezwiązanych z prowadzonym przez Nas kontem fanpage, postem, czy choćby zdjęciem.

Odbiorcą Państwa danych przetwarzanych w ramach korzystania z konta na Facebooku jest również Facebook Ireland Ltd., jako współadministrator i administrator Państwa danych w związku z korzystaniem z usług Facebooka. Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Facebook’a można odnaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebook Ireland dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. Więcej informacji na temat wspólnego przetwarzania danych można znaleźć w Regulaminie danego produktu na stronie Facebook’a.

Pozostawione Państwa dane osobowe na platformach społecznościowych Facebook i Instagram np. w komentarzach mogą być również widoczne i dostępne dla innych użytkowników ww. serwisów.

Informujemy, iż przetwarzane dane osobowe z Facebooka będziemy przetwarzać do momentu ich usunięcia przez Państwo (np. poprzez usunięcie konta, komentarza, „polubienia”) lub też usunięcia lub też zablokowania Państwa konta przez fundację lub Facebook, w przypadku korzystania z usług Facebooka niezgodnie z Regulaminem korzystania lub też Standardami społeczności, do momentu zakończenia celu, dla którego opublikowaliśmy post/informację. Przeważnie jest to maksymalny okres 3 lat liczonych od zakończenia danego roku, w którym Administrator dane pozyskał.

Dodatkowo informujemy, iż dane zebrane nadmiarowo lub też dane osobowe (informacje), które są niezgodne z Regulaminem korzystania z Facebook’a, czy też Standardami społeczności, będą przez Naszego pracownika usuwane na bieżąco (np. w ramach cyklicznego przeglądu komentarzy).

W przypadku dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora, w celach dowodowych, Państwa dane mogą być przetwarzane do momentu ustania przyczyny, dla których postępowanie zostało wszczęte (np. w momencie zaspokojenia roszczeń fundacji w przypadku Państwa działalności, czy aktywności niezgodnej z prawem lub szkodliwej).

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z zawartą umową/porozumieniem w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z użytkowaniem i prowadzeniem konta firmowego na Facebooku to Facebook Ireland Ltd. odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw Osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Facebook Ireland w związku z wspólnym przetwarzaniem danych. Fundacja Tumult w Toruniu dołoży wszelkich starań oraz udzieli niezbędnej informacji i pomocy przy spełnianiu Państwa żądania w tym zakresie. Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z „Regulaminem przetwarzania danych” (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) oraz „Załącznikiem Administrator danych osobowych” (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych sytuacjach jest konieczne w celu otrzymania odpowiedzi od Administratora na Państwa pytanie/wniosek/skargę, a także konieczne w celu korzystania z funkcjonalności i użytkowania strony internetowej Administratora, kanału i treści publikowanych na Instagramie, czy fanpage na Facebooku.

Uprzejmie informujemy, iż Państwa dane osobowe pozyskane w ramach prowadzenia fanpage na Facebook’u nie będą przez Nas, jako Administratora profilowane, jednakże, ze względu na prowadzoną działalność i politykę sprzedażową Facebook Ireland Ltm., mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, np. do USA. Jest to czynność, na którą Fundacja Tumult w Toruniu jako Administrator niestety, ale nie ma wpływu. Zgodnie z umieszczoną informacją na serwisie, Facebook wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów. Więcej informacji na temat ochrony i zabezpieczania Państwa danych w państwach trzecich, można się dowiedzieć z Zasad dotyczących danych (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation#legal-requests-prevent-harm).

 

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 

1) Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

2) Podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby także nasi podwykonawcy i inne podmioty z nami współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK

Przejdź do paska narzędzi