ZAPRASZAMY NA FORUM "X MUZA A TEMIDA"

XII FORUM PRAWNICZE

“X MUZA  A TEMIDA”

17 listopada (czwartek)
Od godz. 10:00
Hotel Holiday Inn
Bydgoszcz
  
 
 
Film jest nośnikiem nie tylko sztuki, ale także konglomeratem rozmaitych praw. W obrazie filmowym ścierają się zarówno prawa producenta, jak i współtwórców filmu oraz osób, których utwory lub dobra osobiste są "eksploatowane" w dziele audiowizualnym. Legalne połączenie wszystkich wkładów twórczych oraz respektowanie praw osób trzecich stanowi fundament niezakłóconego przez spory sądowe sukcesu komercyjnego przedsięwzięcia filmowego. 
 
Prawo autorskie jest stosunkowo nową dziedziną prawa cywilnego. Jego fundamenty w znanym nam współcześnie kształcie powstały w XIX wieku z myślą o ochronie praw i interesów twórców. Od początku swego istnienia aż po dziś dzień dziedzina ta wywołuje liczne kontrowersje - przede wszystkim z uwagi na przejawiającą się w regulacji prawnej ciągłą walkę pomiędzy interesami twórców i interesami odbiorców ich dzieł. Jednocześnie regulacje prawnoautorskie wciąż próbują - z różnym skutkiem - nadążać za zmieniającą się rzeczywistością i pojawianiem się nowych narzędzi i technik twórczych oraz nowych sposobów korzystania z twórczości i zagrożeń dla praw twórców związanych z coraz łatwiejszym i powszechniejszym dostępem do dóbr niematerialnych.  
 
 
W tym roku nasi stali eksperci zapraszają Państwa do zmierzenia się z następującą problematyką:
 
 
"Utwory audiowizualne w internecie. Film w erze Youtube”
Radca prawny Michał Trowski
Kancelaria prawnicza Mikołcz Trowski i Wspólnicy

W erze cyfrowej kanały social-media mają kluczowe znaczenie przy promocji i dystrybucji produkcji audiowizualnej. Poruszanie się po cyfrowym świecie może okazać się wymagającym zadaniem. Lepsze poznanie prawa autorskiego pozwala chronić i szanować prawa twórców i producentów oraz korzystać z twórczości legalnie.

 
„Europejskie spory dotyczące wolności panoramy”
Adwokat Maciej Adamczyk
Kancelaria Adamczyk i Spółka adwokaci i radcy prawni

Obowiązująca w Polsce swoboda robienia zdjęć i kręcenia filmów w miejscach publicznych nie jest normą w Europie. Przyjrzyjmy się regulacjom obowiązującym w niektórych krajach oraz pomysłom unifikacyjnym EU.

 
"Cudze utwory we własnym filmie - granice dozwolonego użytku po zmianach w prawie autorskim"
Adwokat Łukasz Niedziela
Kancelaria Adwokacka United Professionals

W materiałach audiowizualnych pojawiają się często utwory, do których prawa autorskie nie przysługują twórcy filmu. Korzystanie z nich nie zawsze musi wiązać się z obowiązkiem zakupu praw lub uzyskania licencji. Obowiązujące przepisy pozwalają - w ściśle określonych przypadkach - na skorzystanie z cudzego utworu bezpłatnie. Warto poznać te przypadki, aby bez potrzeby nie zwiększać kosztów realizacji filmu,  zwłaszcza że nowelizacja prawa autorskiego zmieniła zakres dozwolonego użytku cudzych utworów. Podczas prezentacji przedstawimy, co się zmieniło i podpowiemy, jak skorzystać ze znowelizowanych przepisów.

 
„Korzystanie w filmie z cudzego dorobku czyli czego nie chroni prawo autorskie?”
Radca prawny Lucyna Sas-Swadźba

Tematem prezentacji będzie problematyka przedmiotu ochrony prawa autorskiego oraz  podstawowe reguły dotyczące zakwalifikowania przejawów ludzkiej aktywności jako utworów. Poruszony zostanie aspekt dot. tego, które z tych przejawów ustawa o prawie autorskim wprost wyłącza spod swojej ochrony i czy można jej szukać na podstawie innych przepisów. Prowadząca wraz z uczestnikami będzie rozważać, czy możliwe jest objęcie reżimem prawa autorskiego tytułów filmów, imion własnych fikcyjnego bohatera czy fraz przez niego wypowiadanych.
 
 
Kontakt:
Agnieszka Swoińska, aga@camerimage.pl, te. 056 652 21 79 wew. 107.
 
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci uczestnictwa poprzez FORMULARZ.
 
Wstęp na forum jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają jednodniową wejściówkę na wydarzenia festiwalowe.
 
 
- - - - - - - - - -
 
 
Na zakończenie panelu zapraszamy na pokaz filmu Kobiety adwokatury w reż. Remigiusza Zawadzkiego.
 
 
 
Nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo nasze wyobrażenia o pracy adwokatów w Polsce oparte są na stereotypach wykreowanych przez kulturę masową. Pomysł nakręcenia filmu dokumentalnego KOBIETY ADWOKATURY zrodził się z niezgody na ten stan rzeczy. Czym jest odwaga i niezależność adwokacka, jak rozumieją swoje posłannictwo, z jakimi zmagają się rozterkami, dlaczego wybrały ten wymagający zawód - o tym opowiedziało do kamery 12 kobiet adwokatek z całej Polski. Najstarsza praktykuje w zawodzie ponad 60 lat, najmłodsza dopiero do zawodu wstępuje. W ich kancelariach negocjuje się międzynarodowe kontrakty, ratuje ludzi przed wypchnięciem poza nawias życia społecznego, prowadzi sprawy spadkowe i rozwiązuje rodzinne kryzysy, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu i empatii kobiet adwokatek znaleźć można pomoc. Pomysł filmu wyszedł od adwokat Justyny Mazur, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, a rozwinął go i wyreżyserował bydgoski filmowiec, absolwent Wajda Film School, Remigiusz Zawadzki.