MUZEUM OKRĘGOWE ZAPRASZA

 

Oferta Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy dla gości Camerimage Festiwal

Informacja o zniżkach:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy z przyjemnością informuje, że w ramach wzajemnej współpracy z organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE, wszyscy akredytowani goście Festiwalu otrzymują 50% zniżkę na zakup biletów wstępu. Zniżka (udzielana za okazaniem identyfikatora festiwalowego) obowiązywać będzie podczas trwania festiwalu i obejmuje wszystkie obiekty i wystawy Muzeum Okręgowego. Dotyczy biletów normalnych oraz zbiorczych. Serdecznie zapraszamy.
 
 

Informacje o wystawach muzealnych:

Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2

„Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów”
Wystawa ukazuje najdawniejsze dzieje regionu od początków osadnictwa (ok. 12 -10 tys. p.n. e. ) aż po okres wędrówek ludów (V – VI w). Prezentowane zabytki pochodzą z obszaru Krajny, Kujaw i Pałuk, a większość z nich znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Na wystawie można zobaczyć pozostałości kultury materialnej na przestrzeni dziejów: różnorodne narzędzia, ozdoby, uzbrojenia, przedmioty codziennego użytku, itp. Dzięki temu zwiedzający mogą prześledzić przeobrażenia technologiczne oraz ewolucję myśli ludzkiej, która stopniowo zmierzała do opanowania środowiska i ulepszenia jakości życia człowieka. Aby odbyć podróż w czasie wprowadzono nowoczesne metody przekazu dające odbiorcy możliwość poszerzenia wiedzy według indywidualnego zapotrzebowania. Z kolei różnorodne formy multimedialne i interaktywne zapewniają komfort w przyjmowaniu treści oraz stwarzają okazję do aktywnego udziału w zwiedzaniu ekspozycji.
 
 
 
 

 „W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic”
Wystawa prezentuje kulturę materialną, a przez jej pryzmat także różne przejawy życia społecznego i duchowego wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Poprzez ciekawą aranżację plastyczną, liczne rekonstrukcje, a także wprowadzenie nowoczesnych metod przekazu, umożliwiających czynny udział w zwiedzaniu wystawy, ekspozycja przybliża atmosferę tamtych czasów.

„Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle źródeł archeologicznych”
Na wystawie przez pryzmat odkryć archeologicznych, a także dzięki wykorzystaniu informacji zawartych w źródłach historycznych,  ukazano zagadnienia dotyczące życia codziennego, kultury  duchowej, systemu obronnego miasta oraz niektórych obiektów infrastruktury dawnej Bydgoszczy. Ekspozycję uzupełniono licznym materiałem ilustracyjny i fotografiami, na których autorzy badań utrwalili in situ pozostałości obiektów, często już nieczytelnych w przestrzeni dzisiejszego miasta. Dla bardziej zainteresowanych archeologią i historią Bydgoszczy przygotowano aplikacje w kioskach multimedialnych. Ciekawy pomysł inscenizacyjny oraz prezentacja eksponatów w zabytkowych piwnicach stwarzają niepowtarzalną atmosferę podczas zwiedzania.
 

Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4

„Mennica Bydgoska”
Wystawa ma charakter historyczny, obejmuje bowiem prawie stuletnie dzieje mennicy bydgoskiej. Prezentuje proces wytwarzania monet, narzędzia kowalskie, tygle, stemple mennicze, wagę czy skrzynię-skarbiec.
W pomieszczeniu piwnicznym zilustrowany został proces bicia monet w oparciu o reprodukcje witraży z mennicy w Wystawa ma charakter historyczny, obejmuje bowiem prawie stuletnie dzieje mennicy bydgoskiej. Prezentuje proces wytwarzania monet, narzędzia kowalskie, tygle, stemple mennicze, wagę czy skrzynię-skarbiec.
W pomieszczeniu piwnicznym zilustrowany został proces bicia monet w oparciu o reprodukcje witraży z mennicy w Konstancji. Na wystawie zaprezentowano także w technice 3D złotą monetę studukatową z 1621 r., która jest uważana za jedną z najpiękniejszych monet w Europie oraz unikatowy złoty dukat Zygmunta III Wazy.

„Dzieje pieniądza. Wojna trzydziestoletnia (1618 – 1648)”
W 1 poł. XVII wieku duża część Europy pogrążona była w chaosie krwawego konfliktu, który zapisał się niechlubnie w historii jako „wojna trzydziestoletnia (1618-1648)”. Na długo odmieniła ona oblicze starego kontynentu. Kolejna z cyklu wystaw "Dzieje pieniądza" zaprezentuje systemy monetarne, funkcjonujące w Europie w XVII w. oraz przybliży historię pieniądza i kulturę tamtych czasów.
 
 
 
 

 „Wyspa Młyńska historia i teraźniejszość”
Na wystawie został przedstawiony zarys historii Wyspy Młyńskiej, zmian zachodzących w jej układzie przestrzenno-urbanistycznym, przekształceń w zakresie pełnionych przez nią funkcji, a także procesu rewitalizacyjnego Wyspy oraz wykorzystania budynków zabytkowych przez bydgoskie Muzeum.
 

Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8

„Galeria Sztuki Nowoczesnej”
Ekspozycja prezentuje najbardziej reprezentatywne dzieła w kolekcji bydgoskiego muzeum. Chronologiczno-problemowy układ odzwierciedla kierunki, nurty oraz postawy twórcze w sztuce polskiej ostatnich stu lat, m.in. krąg artystów École de Paris, awangardowe ugrupowania dwudziestolecia międzywojennego, koloryzm, abstrakcję ekspresyjną i malarstwo materii, ekspresję geometryczną i towarzyszącą jej refleksję konceptualną, nową figurację, fotorealizm, nurt surrealistyczno-metaforyczny oraz sztukę krytyczną.

„Teatr życia. Wystawa prac graficznych Zhanga Minjie”
Wystawa jest wydarzeniem szczególnym, zaprezentowano na niej prace Zhanga Minjie, laureata nagrody im. Leona Wyczółkowskiego, ufundowanej przez Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy podczas Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie w 2015 roku.
Ekspozycja obejmuje dwie przestrzenie. W pierwszej z nich, Galerii Sztuki Nowoczesnej, odbywa się zasadniczy pokaz prac graficznych artysty, wykonanych przede wszystkim w technice drzeworytu, ale również litografii, sitodruku czy miedziorytu. Z niezwykłą wirtuozerią artysta przedstawia wydarzenia z historii oraz z życia mieszkańców Chin operując różnymi formatami, multiplikując je i składając poszczególne części w większą całość.
 
 
 
 

Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7

„Twórczość Leona Wyczółkowskiego”
Muzeum Okręgowe posiada jedną z największych kolekcji prac malarskich, rysunkowych i graficznych Leona Wyczółkowskiego w Polsce. Na ekspozycji zaprezentowano dorobek artysty, uzupełniony o zbiór licznych dokumentów, bogate archiwum fotograficzne, pamiątki osobiste oraz eksponaty w postaci warsztatu twórczego i mebli pochodzących z dworku w Gościeradzu. Zbiór ten jest systematycznie wzbogacany i uzupełniany przez liczne zakupy oraz depozyty.
Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11

„Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy”
Wystawa prezentuje w sposób interaktywny międzywojenną, wielokulturową Bydgoszcz. Poruszane tu kwestie dotyczą dziedzictwa kulturowego, podstawy ekonomicznej, a także złożoności i różnorodności procesów oraz zjawisk, które wspierały tworzenie miasta nad Brdą wraz z dynamiką zachodzących w nim przemian.

„Droga ku nieznanemu... Śladami wyprawy Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki.”
Wystawa Droga ku nieznanemu... Śladami wyprawy Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki  poprzez zaprezentowane fotografie, mapy, przedmioty oddające charakter ekspedycji oraz tubylcze artefakty nie tylko zobrazuje epokowe wydarzenie z historii Stanów Zjednoczonych, ale także ukaże materialny dorobek wielu plemion, które członkowie ekspedycji napotkali na swej drodze podczas wędrówki nad Pacyfik.
 
 
 
 

„Fotografia czeska i słowacka ze zbiorów prywatnych”
Więcej o wystawie w osobnej zakładce.
Wystawa towarzyszy tej edycji CAMERIMAGE.
 

Exploseum — Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg

To unikalny na skalę światową przykład architektury przemysłowej zachowanej praktycznie w niezmienionym kształcie od czasów II wojny światowej. Trasa zwiedzania licząca około 2 kilometrów wiedzie przez 8 budynków połączonych podziemnymi korytarzami. Exploseum to nowoczesne muzeum typu narracyjnego, w którym multimedia współgrają z tradycyjnymi formami ekspozycyjnymi. Exploseum jest niewątpliwie jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych nie tylko w skali województwa kujawsko-pomorskiego, ale i całego kraju.

„Teatr życia. Wystawa prac graficznych Zhanga Minjie” – aneks wystawy
Wystawie głównej prezentowanej w Galerii Sztuki Nowoczesnej towarzyszy aneks ulokowany w Exploseum. Artysta zainspirowany tym miejscem podczas wizyty w Bydgoszczy w 2015 roku postanowił zaprezentować tu cykl sześćdziesięciu drzeworytów Wirujący dźwięk (2010-2016). Surowe, budowane ekspresyjną kreską prace, dotyczą rzeczywistości wojennej podczas starcia Chin i Japonii w latach 1937-1945. Przedstawienia zmultiplikowanych postaci żołnierzy, broni, krwawych walk czy szturmów stanowić będą symboliczne nawiązanie do wydarzeń, które miały miejsce w tym czasie w Europie (II wojna światowa) oraz tragicznego losu robotników pracujących dla III Rzeszy na terenie Bydgoszczy, w fabryce zbrojeniowej DAG Fabrik.
 

******
 
 
Adresy gmachów udostępnionych do zwiedzania:
• Spichrze nad Brdą – ul. Grodzka 7-11
• Zbiory Archeologiczne – ul. Mennica 2 na Wyspie Młyńskiej
• Europejskie Centrum Pieniądza – ul. Mennica 4 na Wyspie Młyńskiej
• Dom Leona Wyczółkowskiego – ul. Mennica 7 na Wyspie Młyńskiej
• Galeria Sztuki Nowoczesnej– ul. Mennica 8 na Wyspie Młyńskiej
• Exploseum – ul. Alfreda Nobla , znajduje się w pobliżu Bydgoskiego Parku Przemysłowo Technologicznego

Godziny otwarcia:
• wtorek, środa, piątek 9.00-16.00
• czwartek - 9.00 - 18.00
• sobota, niedziela 10.00-16.00
• Exploseum 9.00 – 16.00
• poniedziałki – nieczynne, na zwiedzanie z przewodnikiem obowiązuje rezerwacja tel. 883366056;
zwiedzanie indywidualne rozpoczyna się o godz. 9:30.