KONKURS SPOTÓW REKLAMOWYCH „FUNDUSZE EUROPEJSKIE W KADRZE”

 

Ogłaszamy nabór spotów reklamowych do
7. edycji Konkursu „Fundusze Europejskie w kadrze”.
 

Do piątku 14 października trwa nabór krótkich filmów promocyjnych lub reklamowych ujętych w formę multimedialną, trwających maksymalnie 60 sekund, o tematyce związanej z Funduszami Europejskimi, których zleceniodawcami są przedstawiciele instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce.

Spoty zgłoszone do Konkursu muszą w sposób niepozostawiający wątpliwości* promować fundusze europejskie i dotyczyć: Narodowej Strategii Spójności lub wybranego programu/priorytetu/działania współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 

(*zapisu tego nie wyczerpuje samo zamieszczenie na końcu spotu tablicy informacyjnej mówiącej o jego współfinansowaniu ze środków unijnych. Promocja funduszy musi wynikać z treści spotu).

Celem Konkursu jest wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji publicznej zaangażowanymi we wdrażanie Funduszy Europejskich i promowanie dobrych praktyk w zakresie informowania społeczeństwa, za pomocą przekazów audiowizualnych, o korzyściach społecznych i gospodarczych związanych z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich. Identyfikacja dobrych praktyk pozwoli na podnoszenie poziomu produkcji audiowizualnych nt. Funduszy Europejskich oraz przyczyni się do dalszej profesjonalizacji działań informacyjnych i promocyjnych w tym zakresie. 

Organizatorami Konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego oraz Fundacja Tumult. 


Aby zgłosić spot należy:
1. wysłać na adres ewa@camerimage.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie Word oraz PDF z pieczęcią,
2.  wysłać na adres 
Fundacja Tumult
Konkurs „Fundusze Europejskie w kadrze”
Rynek Nowomiejski 28
87-100 Toruń, Polska 
wydrukowaną kopię formularza, 
dwie kopie spotu na płytach DVD w formacie QuickTime HD oraz 
jedną kopię przeglądową w formacie DVD
 

Do pobrania:  Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym.

W skład tegorocznej sekcji dedykowanej działaniom promocyjnym na rzecz Funduszy Europejskich wejdzie również część warsztatowa, podczas której wystąpią specjaliści reprezentujący branżę marketingową i przemysły kreatywne: Filip Nocny i Klaudia Tolman.
 
 
 
Konkurs współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego