Camerimage Forum 2015

 

XI FORUM PRAWNICZE “X MUZA  A TEMIDA”

odbyło się 20 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy
podczass 23. edycji Festiwalu Camerimage
 
  
 
 

 

Podczas tegorocznej edycji forum nasi eksperci oraz uczestnicy zmierzyli się z następująca problematyką: 

 

Radca prawny Michał Trowski – Kancelaria  Radców Prawnych Mikołcz Trowski i Wspólnicy
“Twórczość i produkcja filmowa w czasach internetu. Aspekty praktyczne z uwzględnieniem zmian w prawie autorskim”
Internet oraz wszechobecne media społecznościowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w procesie produkcji oraz twórczości filmowej. Każdy jej aspekt musi być obecnie rozważany także i przez ten pryzmat. Do światowej sieci w każdej chwili trafiają chronione prawem autorskim utwory. Korzystanie z nich jest niemalże na wyciągnięcie ręki. 
Tematykę powyższą postaramy się przedstawić w nawiązaniu do wprowadzanych nowelą prawa autorskiego zmian, które dotyczy między innymi:
- korzystania w ramach dozwolonego użytku publicznego,
- korzystania z utworów osieroconych i niedostępnych w obrocie
- sposobów korzystania z utworów znajdujących się w domenie publicznej.

Pobierz prezentację TUTAJ

 

Adwokat Łukasz Niedziela – Kancelaria Adwokacka United Professionals
„Cytowanie w filmie oraz incydentalne włączenie cudzych materiałów do filmu po nowelizacji prawa autorskiego”  
W materiałach audiowizualnych, zwłaszcza dokumentalnych, wykorzystuje się często cudze utwory, takie jak fotografie, obrazy, rysunki, czy fragmenty innych filmów. Część materiałów jest do filmu włączanych celowo i świadomie, ale zdarzają się też takie, które znalazły się w kadrze w sposób incydentalny i niezamierzony, stanowiąc element tła, składnik filmowanej rzeczywistości. Projektowane zmiany prawa autorskiego ułatwią posługiwanie się cudzymi materiałami w obu opisanych sytuacjach, tj. zarówno w przypadku celowego przytaczania cudzych utworów w filmie, jak i ich niezamierzonego włączenia do filmu. Prezentacja ma na celu omówienie wprowadzanych nowelą prawa autorskiego zmian i wskazanie, kiedy na włączenie materiałów do filmu konieczne jest uzyskanie zgody osoby uprawnionej, a kiedy zgoda taka nie będzie wymagana, a w konsekwencji nie zaistnieje konieczność zapłaty za uzyskanie stosownej licencji.

Pobierz prezentację TUTAJ

 

Adwokat Maciej Adamczyk – Kancelaria Adamczyk i Spółka
„Przegląd sposobów ochrony twórczości filmowej przed plagiatami” 
Sukces miewa nie tylko wielu ojców, ale i wielu naśladowców. Prelegenci wraz z uczestnikami omówią sposoby ochrony przed nieuczciwym żerowaniem na cudzej twórczości, w tym paletę roszczeń cywilnoprawnych, dostępne zarzuty karne, czy zastrzeżenie elementu dzieła jako znaku towarowego. Prelekcja zostanie zilustrowana przykładami zaczerpniętymi z wokand sądowych, dotyczącymi tak znanych postaci jak Bolek i Lolek, Miś Uszatek czy James Bond.
 
 
 
 
 
 

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

fot. Adam Rogowski

   

fot. Adam Rogowski

 

fot. Adam Rogowski

 

fot. Adam Rogowski